Правила поведінки здобувача освіти

в закладі освіти

I Загальна частина

Учень школи повинен шанувати Герб, Прапор та Гiмн України, її закони.

II Права учнів

Учень має право:

 • Брати участь в органiзацiї та управлiннi освітнім процесом в школi.
 • Обирати i бути обраним до органів управління школи (шкiльного самоврядування).
 • Користуватися приміщеннями, обладнанням та учбовою літературою школи.
 • Обирати предмети для поглибленого вивчення, факультативи, спецiальнi курси.
 • Брати участь у науково-дослідній, експериментальній та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах.

III Обов'язки учнiв

Учень зобов'язаний:

· Сумлiнно вчитися, у повній мірі використовувати відведений для навчання час, працювати для збагачення власних знань, систематично готуватися до занять, приймати участь у позакласних та додаткових заняттях.

· Займатись своїм самовдосконаленням, самовихованням, працювати сумлінно.

· Зміцнювати авторитет школи, підтримувати та продовжувати шкільні традиції.

· Виконувативимоги Статуту та правила внутрішнього розпорядку.

· Приходити до школи не пізнішеніж за 15 хвилин до початку уроку, в шкільній формі, зі змінним взуттям.

· Виконувати вимоги адмiнiстрацiї та педагогiчних робiтникiв школи, а також постанови шкiльного i класного самоврядування.

· Кожен учень повинен мати на уроці все необхідне: підручник, зошити, щоденник, карти чи атласи, словник, інструменти.

· Не пропускати уроків, а також не запізнюватись на них без поважної причини.

· Пiдтримувати чистоту та порядок в примiщеннi школи.

· Бережливо ставитись до майна закладу освіти.

· Дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вид.

· Дотримуватись правил загальнолюдсько їморалі.

· Дбати про власне здоров’я та безпеку інших людей.

· Бути тактовним у ставленні до інших людей.

· Слідкувати за своєю мовою, мімікою при спілкуванні з іншими людьми.

· Під час перерви дотримуватись загальних правил громадського порядку.

· Не вживати алкогольних та наркотичних речовин, не палити.

· Розвивати почуття відданості, патріотизму, працелюбності, стриманості, доброти.

· Поважати культурно-національні, духовні, історичні цінності України, державного і соціального устрою.

IV Правила поведiнки пiд час перерви

 • Пiд час перерви учень зобов'язаний прибрати своє робоче мiсцей пiдготуватися до наступного уроку.
 • Пiд час перерви забороняється:
  • бiгати сходами, коридорами та в класних примiщеннях;
  • штовхатися або грати в м'яча у примiщеннях, не пристосованих для цього;
  • сваритися мiж собою та зiстороннiми людьми, з'ясовувати стосунки за допомогою сили, битися;
  • вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб;
  • шуміти, заважати іншим відпочивати;
  • палити в будівлі і на території школи.
 • У шкiльнiй їдальнi учнi повиннi:

o Виконувати вимоги вчителiв, працiвникiв їдальнi та чергових i дотримуватися черги.

o Прибирати за собою столові прибори і посуд після вживання їжі.

· Заборонено:

o Перебувати в примiщеннi їдальнi у верхньому одязi.

o Виносити їжу i напої за межi їдальнi.

V Правила поведiнки на уроках

 • Учнi зобов'язанi приходити до школи за 10-15 хвилин до початку уроку.
 • Заборонено перебувати в класi у верхньому одязi.
 • Одяг учнiв має бути чистим i охайним та вiдповiдати вимогам, викладеним у Статутi школи.
 • Учнi входять до класу за дзвiнком. Запiзнюватися на уроки без поважних причин заборонено.
 • Пiд час уроку не можна створювати галас, без дозволу пiдводитись, вiдвертати увагу iнших учнiв вiд уроку.
 • Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.
 • Урок закiнчується тодi, коли вчитель оголосив про це. Тiльки пiсля цього учнi можуть йти на перерву.
 • Учнi повиннi охайно вести щоденник i давати його вчителю без будь-яких заперечень.
 • Учень повинен дбайливо ставитися до своїх пiдручникiв i зошитiв.
 • Учнi зобов'язанi знати i дотримуватись правил технiки безпеки як пiд час урокiв, так i пiсля їх закiнчення.
 • Забороняється користуватись мобiльними телефонами пiд час проведення урокiв.

VI Кінцеві положення

· Учні не мають права пропускати заняття без поважних причин.

· Учні не мають права під час знаходження на території школи та проведенні шкільних заходів скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров’я та оточуючих.

· Учні не мають права знаходитися в приміщенні школи після закінчення учбових занять або позаурочних заходів без дозволу працівників школи.

Кiлькiсть переглядiв: 466