Основні завдання закладу

на 2023/2024 навчальний рік

- створення сприятливого інноваційного середовища, комфортних умов для особистісного і професійного самовизначення учнів, оволодіння майбутньою професіє в умовах профільної підготовки;

- моделювання освітнього середовища профільної школи, яке сприятиме організації освітнього процесу, створення траєкторії розвитку окремо взятої дитини;

- створення сучасних умов для безпечного навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, збереження та зміцнення їхнього здоров'я шляхом формування безпечного освітнього середовища;

- упровадження компетентнісного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного підходів у старшій школі відповідно до основних засад Нової української школи;

- забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій, інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір;

- упровадження сучасних форм та технологій навчання, спрямованих на формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів;

- запровадження наскрізного процесу виховання, створення сприятливих умов для формування освіченого українця, всебічно розвиненого, відповідального громадянина і патріота, здатного до інновацій та перетворень;

- забезпечення протидії злочинності, запобігання іншим антисоціальним проявам у дитячому підлітковому середовищі;

- формування нового педагогічного менталітету сучасного вчителя Нової української школи; спрямування змісту, методів та форм науково-методичної роботи на формування у педагогічних працівників професійних компетентностей, особливо в умовах дистанційної роботи;

- сприяння впровадженню інноваційних проєктів, спрямованих на підвищення якості навчання та виховання обдарованих учнів в умовах Нової української школи.

Кiлькiсть переглядiв: 2709