Правова освіта та виховання

Система правової освіти та виховання в закладі освіти – це складна динамічна, залежна від економічних, політичних і соціальних чинників модель реалізації основних напрямків діяльності закладу, що вимагає взаємообумовленості та взаємозв’язку елементів правоосвітнього та правовиховного процесів, передбачає широке коло й активну позицію всіх задіяних суб’єктів, здійснюючи позитивний вплив на них; покликана створити умови для розвитку правового мислення в учнів і забезпечити цілеспрямоване формування в дітей звички діяти відповідно до закону.

Систему складають такі елементи:

- суб’єкти, що здійснюють правоосвітню та правовиховну діяльність;
- суб’єкти (вихованці), активно залучені до процесу навчання та виховання;
- сукупність правоосвітніх та правовиховних стандартів, способів, засобів і механізму досягнення мети.

Правова освіта та виховання – це важливий соціальний канал, який дає можливість прищеплювати громадянам правові знання. Слід враховувати, що формування цих знань відбувається не лише в процесі спеціальної організованої свідомої освітньої та виховної діяльності, але й під впливом різноманітних об’єктивних факторів соціальних дій. Через це слід розрізняти поняття «правова освіта та виховання» і «правове формування особистості».

Головним завданням реалізації системи безперервної правової освіти та виховання є добір методів, які здатні підтримати в усіх учнів допитливість і тягу до навчання. Система передбачає широке застосування інтерактивної технології, а також вимагає позаурочної навчальної практики та виховних дій.

Система безперервної правової освіти функціонує для створення психолого-педагогічних умов формування в кожного учня морально-правових знань, необхідних в повсякденному житті, вироблення вміння захищати свої права і законні інтереси, а також права й інтереси інших осіб; удосконалення навичок правомірної поведінки, здійснення ранньої профілактики, перевиховання учнів, схильних до правопорушень

Система безперервної правової освіти охоплює контингент дітей від дошкільного віку до випускників школи й тісно поєднана з процесом виховання. Вона включає, насамперед, такі етапи:

· правова освіта і виховання учнів, робота з їхніми батьками;

· вивчення правових курсів в 9-11 класах, факультативів та курсів за вибором з правознавства;

· робота з правового виховання батьків учнів.

Функціонування системи безперервної правової освіти забезпечується:

1. Вчителем правознавства.

2. Класними керівниками 1-4 класів.

3. Класними керівниками 5-11 класів.

4. Вчителями-предметниками.

5. Радою школи.

6. Дитячою юнацькою організацією"РУМ"

10. Учнями-активістами, які ведуть правоохоронну роботу .

Нормативно-правове забезпечення

1. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України від 21.10.2013 № 1453/716/997 ''Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки ''

2. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.11р. №1243затверджено ''Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України''.

3. Конституція України

4. Декларація прав дитини

5. Конвенція про права дитини

6. Закон України «Про загальну середню освіту»

7. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017

8. Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей"

9. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

10. Закон України «Про охорону дитинства»

11. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»

12. Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей"

13. Накази та інструктивно-методичні листи Міністерства з питань правового виховання

14. Наказ від 01.02.10 № 58 "Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року";

15. Наказ від 01.02.10 № 59 "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми";

16. Наказ від 29.03.10 № 255 "Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв";

17. Наказ від 30.12.10 № 1313 "Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 №2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки);

18. Наказ від 30.12.10 №1312 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року»;

19. Наказ від 11.06.12 № 677 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві";

20. Наказ від 19.07.12 № 827 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року";

21. Наказ від 03.08.12№ 888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року";

22. Інформаційно-методичний лист від 11.04.11№ 1/9-259 щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин;

23. Інформаційно-методичний лист від 27.07.12 №1/9-530 щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи.


До уваги батьків!

«Найправильніші, найрозумніші, продумані педагогічні методи не принесуть ніякої користі, якщо загальна тональність вашого життя погана. І, навпаки, лише правильна загальна тональність підкаже вам і правильні методи поводження з дитиною і перш за все правильні форми дисципліни, праці, свободи гри та… авторитету».

А. С. Макаренко

ПРАВА ДИТИНИ ПОРУШУЮТЬСЯ:

·Якщо немає безпеки для її життя та здоров'я. Якщо її потреби ігноруються.

·Якщо по відношенню до дитини спостерігаються випадки насильства або приниження.

·Якщо порушується право дитини на свободу та недоторканість.Якщо дитину залякують.

·Якщо вона не має права голосу у процесі прийняття важливого для сім'ї рішення.

·Якщо дитина не може вільно висловлювати свої думки та почуття.

·Якщо її особисті речі не є недоторканими.

·Якщо її використовують у конфліктних ситуаціях з родичами, спекулюючи її почуттями.

·Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.

РЕАКЦІЯ ДИТИНИ НА ПОРУШЕННЯ ЇЇ ПРАВ:

·Виникають труднощі в спілкуванні з однолітками та дорослими.

·Спостерігаються прояви грубості, блазнювання, агресивності, замкнутості.

·Занепокоєність дитини з приводу особистої безпеки, ріст відчуття дефіциту любові до неї.

·Дитина перебуває в поганому настрої.

·Може втекти з дому.

·Може приймати наркотики або алкоголь.

·Можливість спроби суїциду.

Як не нашкодити та допомогти своїй дитині.

·Пам'ятати, що дитина – це окрема особистість, яка має свої власні почуття, бажання, думки, потреби, які потрібно поважати.

·Забезпечити її фізичну безпеку. Впевнитись, що вона має телефони 101,102,103,104, імена та телефони близьких родичів, сусідів.

·Навчити її казати „Ні”, навчити захищатися, вміти поводити cебе безпечно.

·Негайно припинити фізичну та словесну агресію по відношенню до неї та до інших людей.

·Знайти час для щирої розмови з дитиною кожного дня. Ділитися з дитиною своїми почуттями та думками.

·Пам'ятати про її вік та про те, що вона має особисті особливості.

·Залучати її до обговорення тих сімейних проблем, які можуть бути для неї доступними.

·Залучати дитину для створення сімейних правил.

Кілька порад батькам із формування в дітей адекватної самооцінки

• Не оберігайте дитину від повсякденних справ,не прагніть вирішувати за неї всі проблеми, але і не перевантажуйте її тим, що їй непосильно. Нехай дитина виконує доступні їй завдання і одержує задоволення від зробленого.

• Не перехвалюйте дитини, але ї не забувайте заохочувати її, коли вона цього заслуговує.

• Заохочуйте в дитині ініціативу. Нехай вона буде лідером усіх починань, але також покажіть, що інші можуть бути краще її.

• Не забувайте заохочувати інших у присутності дитини. підкресліть достоїнства іншого і покажіть, що ваша дитина також може досягти цього.

• Показуйте своїм прикладом адекватність ставлення до успіхів і невдач. Оцінюйте у голос свої можливості й результати справи.

• Не порівнюйте дитини з іншими дітьми. Порівнюйте її із самою собою (тією, якою вона була вчора чи, можливо, буде завтра).10.12.2023 Міжнародний день прав людини

/Files/images/2023_2024/prava/1п.jpg /Files/images/2023_2024/prava/2п.jpg


09.12.2023 Міжнародний день боротьби з корупцією

/Files/images/2023_2024/raznoe3/1к.jpg10.12.2022 Міжнародний день прав людини

/Files/images/2022_2023_zobrajennya/pravo/1б.jpg

/Files/images/2022_2023_zobrajennya/pravo/2б.jpg /Files/images/2022_2023_zobrajennya/pravo/3б.jpg /Files/images/2022_2023_zobrajennya/pravo/4а.jpg

/Files/images/2022_2023_zobrajennya/pravo/4б.jpg


09.12.2022 Міжнародний день боротьби з корупцією

/Files/images/2022_2023_zobrajennya/koruptsya/10а.jpg /Files/images/2022_2023_zobrajennya/koruptsya/6а.jpg

/Files/images/2022_2023_zobrajennya/koruptsya/6б.jpg /Files/images/2022_2023_zobrajennya/koruptsya/8а.jpg23.04.2020 шкільними офіцерами поліції проведено консультації "Як зберегти себе від шахраїв в умовах карантину" з використанням відеоінструменту Zoom

/Files/images/2019_2020_zobrajennya/raznoe3/IMG-01b21145a9120f627c3496ee1d9b2c89-V.jpg /Files/images/2019_2020_zobrajennya/raznoe3/264340694_460383.jpg /Files/images/2019_2020_zobrajennya/raznoe3/IMG-4d0ecedd3f7d50c50236efc15ad7890d-V.jpg


13.09.2018 у закладі, з учнями 1-11 класів, проведено тематичні уроки "Стоп булінг" та "Я маю право!"


Галерея "Тематичні уроки "Стоп булінг" та "Я маю право!""


Лекції представників прокуратури

7.02.2018 у закладі, заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 3 Коваленко Н. В. та її співпрацівниками, з метою знайомства школярів з діяльністю органів прокуратури, було проведено лекції за темами : "Професія прокурора в умовах сучасності" та "Функції та загальні засади діяльності органів прокуратури України".

/Files/images/2017_2018_zobrajennya_dlya_saytu/vihovna_robota/IMG-9b51347bf24db31f2b7bcef1649b7587-V (1).jpg

/Files/images/2017_2018_zobrajennya_dlya_saytu/vihovna_robota/IMG-63c632861446f0b6a0357052cf3d901e-V.jpg

/Files/images/2017_2018_zobrajennya_dlya_saytu/vihovna_robota/IMG-c15360280655abdd921dfc5506652293-V.jpg

/Files/images/2017_2018_zobrajennya_dlya_saytu/vihovna_robota/IMG-d93d041ca5fac010f873bb0b2fe54f14-V.jpg


Зустріч з доцентом кафедри теорії та історії держави і права, кандидатом юридичних наук, доцентом Загуменною Ю. О.


/Files/images/pavopor/PB123814.JPG


Тиждень права

3 04. 12.2017 по 08. 12.2017

/Files/images/novini/20161208_083940.jpg/Files/images/novini/20161205_085104.jpg
/Files/images/novini/IMG_20161214_115004.jpg/Files/images/novini/IMG_20161206_093611.jpg
/Files/images/novini/20161205_085208.jpg/Files/images/novini/20161205_085202.jpg

Тиждень профілактики правопорушень

з 07.11.2017 по 11.11.2017
/Files/images/2017_2018_zobrajennya_dlya_saytu/tematichn_tijn/IMG-68b9a5cc06b9b4c89cf2c53fa64ca2a9-V.jpg /Files/images/2017_2018_zobrajennya_dlya_saytu/tematichn_tijn/IMG_20171108_151231.jpg
/Files/images/2017_2018_zobrajennya_dlya_saytu/tematichn_tijn/IMG_20171108_141807.jpg /Files/images/2017_2018_zobrajennya_dlya_saytu/tematichn_tijn/IMG_20171120_084950.jpg

З 04.12. по 08.12.2017 проведено Всеукраїнський тиждень права. У рамках тижня проведено Правові дебати «Немає прав без обов’язків», лекції за темою «Відповідальність дітей перед законом за скоєння правопорушень та протиправну поведінку»,зустріч з викладачем та курсантами Харківського національного університету внутрішніх справ, Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення загальної декларації прав людини.

/Files/images/2017_2018_zobrajennya_dlya_saytu/tematichn_tijn/IMG_20171120_083601-1.jpg /Files/images/2017_2018_zobrajennya_dlya_saytu/tematichn_tijn/20171208_085638.jpg
/Files/images/2017_2018_zobrajennya_dlya_saytu/tematichn_tijn/20171208_085940-1.jpg
/Files/images/2017_2018_zobrajennya_dlya_saytu/tematichn_tijn/IMG_20171206_115248.jpg /Files/images/2017_2018_zobrajennya_dlya_saytu/tematichn_tijn/20171208_085748.jpg /Files/images/2017_2018_zobrajennya_dlya_saytu/tematichn_tijn/IMG_20171206_114058.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2584